Beskärning!

Det kan finnas många anledningar till att man vill beskära ett träd. Kanske vill man ha mer sol och ljus på sin tomt, kanske vill man ha friskare och mer frukt på sina fruktträd. Kanske vill man ta bort någon gren som är i vägen eller fara för hus och egendom. Eller vill man helt enkelt bara göra sina träd vackrare. Vilken anledning man än har så är det viktigt att beskärningen utförs på ett trädvårdsriktigt sätt.

Med rätt erfarenhet och kunskap kan man göra mycket för ett träd genom långsiktig, korrekt beskärning. Lika lätt kan man av okunskap och kortsiktig beskärning förstöra ett träd utom all räddning.

Därför krävs det insikt i hur träd reagerar och svarar på olika typer av ingrepp. Hur snittytorna ska läggas, vilken årstid man bör beskära i, hur stora grenar man kan ta bort, hur mycket bladmassa trädet behöver ha kvar osv.

Vi kommer på kostnadsfria kundbesök och kan tillsammans med er som kund diskutera och föreslå vilket alternativ som passar ert eller era träd bäst.

Vi toppkapar ej träd!

Före:                                                                                                            Efter: