Kronstabilisering!

Kronstabiliseringar görs väldigt sällan, görs den på fel sätt och inte underhålls skadar den nämligen trädet. I de fall vi rekommenderar kronstabilisering är till exempel att trädet har ett högt affektionsvärde men samtidigt är väldigt illa däran och man inte vill att hela stammar (stora grenar) plötsligt ska falla och skada någon eller något. En kronstabilisering kan i dessa läge hålla samman stammarna och hjälpa dessa att behålla stabiliteten. Skulle ändå olyckan vara framme att en av stammarna lossnar, håller kronstabiliseringen denna på plats ett tag så att en arborist kan komma och ta ner den på ett säkert vis.

[bild]