Avverkning

Om ett träd av olika andledningar skulle behövas fällas är vi specialiserade på alla typer av avverkningar. Vi utför allt från markfällningar till avverkningar genom klättring, olika riggningssystem eller med hjälp av kranbil.

Vi har all utbildning, erfarenhet, utrustning och fösäkring som kan tänkas behövas och vi tar aldrig några onödiga risker som kan orsaka skada på person eller egendom.

Sektionsfällning av björk med sprängticka.

Avverkning med kranbil efter att en stor gren blåst sönder.