Plantering

Att plantera ett träd är att göra något för framtiden, både för miljön och omgivningens estetik. För att ett träd ska trivas och växa bra bör man innan plantering tänka på följande:

Att trädet trivs i den jordmån där det ska stå.

Det är viktigt att ta läget i beaktning, är det blåsigt, skyddat, soligt, skuggigt?

Hur stort man vill att det ska bli, får det platts på sikt?

När man köper ett träd är det också viktigt att förvissa sej om att det är bra kvalitet, inga skador på stammen osv. Vid plantering ska man ställa det på rätt djup, lägger man för mycket jord upp på stammen kan den ruttna och trädet dö av det. Planterar man det för grunt, så att rötterna är synliga, torkar dom och trädet skadas. Behövs trädet bindas upp ska man slå ner stolparna en bit från stammen så att dom inte skaver och binda upp det på ett sätt som inte stryper trädet eller skadar barken.

Vi har samarbete med flera plantskolor där vi kan garantera att du får en bra planta till ett bra pris!